Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2012

eatmybrainallthetime
21:13
Ogarnij się psychicznie, nie tylko na twarzy.
— czasami ktoś powie zupełnie niechcący coś dość mądrego
Reposted frommarysia marysia viaherbatkowa herbatkowa

February 19 2012

eatmybrainallthetime
15:33

Wszystko cieknie

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się.
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby
ciebie odpędzić. Do mojej przeszłości
wprowadzili się obcy, nawet nie wiem kto,
leżą przy tobie na tapczanie, sprawnie
- uczciwie za drzwi wypychają, tak że
to nie jest teraz moja przeszłość. Dzisiaj odwilż.
I wszystko cieknie. Wszystko cieknie.
Niszczeją wszelkie trwałe formy.
Budzi się z zimy rozedrgany ustrój.
— Świetlicki
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
15:27
6819 1399
Reposted fromsexinthe sexinthe
15:00
eatmybrainallthetime
11:40

February 16 2012

eatmybrainallthetime
22:24

a ty się śmiej ze mnie - ty się śmiej
oby ze śmiechem tym było ci lżej
maszerować zamieniać
naprawdę marzenia
ty się śmiej a może będzie lżej  

— H'ernest - Ty się śmiej http://www.hernest.com.pl/teksty-tysiesmiej.html
Reposted fromherbatkowa herbatkowa
eatmybrainallthetime
22:23
niebo
Reposted frommajkey majkey viaherbatkowa herbatkowa

February 10 2012

eatmybrainallthetime
19:40
przed siebie, gdziekolwiek

February 09 2012

eatmybrainallthetime
14:59
eatmybrainallthetime
14:57
1818 d0ad
Reposted fromescapism escapism viadyspnea dyspnea
eatmybrainallthetime
14:57
2725 8136
Reposted fromdisease disease viadyspnea dyspnea

February 07 2012

eatmybrainallthetime
20:45
7904 9a6f
Reposted frombzylak bzylak viainmyveins inmyveins
eatmybrainallthetime
20:37
Lasy płonęły -
a oni
na szyjach splatali ręce
jak bukiety róż

okryci jednym kocem
szeptali słowa bezwstydne
litanię zakochanych
— herbert, dwie krople
Reposted frommarysia marysia viazapachsiana zapachsiana
eatmybrainallthetime
17:23
eatmybrainallthetime
17:15
4389 9e65
Reposted fromgosq gosq viaRecklessKid RecklessKid
eatmybrainallthetime
17:14
Reposted fromragis ragis viaRecklessKid RecklessKid

February 04 2012

eatmybrainallthetime
21:25
9328 460a
eatmybrainallthetime
19:29
eatmybrainallthetime
10:58
5991 4242
Reposted fromb-eat-brains b-eat-brains
eatmybrainallthetime
10:58
szynszylka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...